Đóng

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Nền tảng BaccaratVững mạnh tiên phong

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN CREATE CAPITAL VIỆT NAM

Nền tảng BaccaratTừ khi thành lập đến nay, công ty tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung gạch ngói bằng công nghệ lò Tuynel thông qua mua bán - sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng phân bố ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

Từ năm 2017 Công ty đã bắt đầu mở rộng đầu tư kinh doanh nông sản gồm: cao su, điều, dầu điều đem lại lợi nhuận cao góp phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của Công ty.  

IMG_0349
Sản phẩm cao su
Xem thêm
132812969066_460x345
Sản phầm dầu điều
Xem thêm
gach-tuyn_636162054120257754_HasThumb
Gạch Tuynel
Xem thêm

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Từ khi thành lập đến nay, Công ty phát triển theo hướng trở thành một mô hình “sở hữu tài sản” với chức năng tập trung đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung (gạch ngói bằng công nghệ lò Tuynel) thông qua mua bán - sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng phân bố ở miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

Đối tác và các công ty liên kết